De start van het zomerseizoen opent ook de meer rigide praktijken voor preventie. Dit zijn maatregelen die worden genomen om de mogelijkheid van brand te voorkomen op een plaats die op zijn minst kan leiden tot dodelijke afloop, letsel of materiƫle schade. Vuur is een snelle chemische reactie wanneer een brandbaar materiaal zich vermengt met zuurstof, waardoor warmte, licht, rook en vlammen vrijkomen. Om vuur aan te wakkeren, zijn er enkele elementen die aanwezig zouden zijn geweest op hetzelfde moment van de ontsteking